Put za Umčаre 3
     11306 Grocka

     Kraljice Natalije 45
     11000 Beograd

 


kontakt@geomag.gov.rs

 

 +381113618473
 +381113618659

Naučni radovi

Hasanagić E., Mitić M., Uticaj solarnog flera na promene u jonosferi registrovane na jonosferskoj Opservatoriji Grocka, 50 konferencija ETRAN, Beograd, 2006.


Mihajlović J.S., Lazić P., Lazović Č., Vukadinović S. Jovanović D., Results of ground penetrating radar surveying and magnetic surveying of contaminated terrains, Meceo, Beograd, 2004.


Jovanović D., Lazić P., Mogućnost primene geodetskih podataka pri georadarskim istraživanjima, Beograd, 2003.

Predstavljamo Vam samo deo naših radova. Oni su produkt naših istraživanja. Radovi su prezentirani na mnogobrojnim konferencijama i seminarima. Nadamo se da će Vas oni podsaći da otpočnete saradnju sa nama.