Put za Umčаre 3
     11306 Grocka

     Kraljice Natalije 45
     11000 Beograd

 


kontakt@geomag.gov.rs

 

 +381113618473
 +381113618659

GEOMAGNETSKI ZAVOD

Na brdu iznad Grocke, u selu Brestovik, na oko 36km od Beograda nalazi se Geomagnetski zavod. Geomagnetski zavod je jedna od najstarijih geofizičkih ustanova na prostorima bivše Jugoslavije, osnovan je 1957.god. Takodje, mi smo jedina geomagnetska opservatorija na prostorima bivše Jugoslavije.

Geomagnetski zavod obavlja stručne poslove iz oblasti geomagnetizma i aeronomije koji se odnose na proučavanje prostornih i vremenskih karakteristika električnog, magnetskog i elektromagnetskog polja Zemlje. Praćenje vremenskih varijeacija tih polja se vrši permanento na opservatoriji u Grockoj. Od 2004. godine međunarodna razmena podataka je olakšana ulaskom geomagnetske opservatorije Grocka u Intermagnet (međunarodna mreža opsrevatorija). Utvrđivanje regionalne konfiguracije magnetskog polja Zemlje na prostoru Srbije se obavlja periodičnim merenjima po projektovanoj stalnoj mreži mernih tačaka, ravnomerno raspoređih po državnoj teritoriji. Na osnovu rezultata merenja izrađuju se i izdaju odgovarajuće karte, Permanetna merenja na opservatoriji Grocka i periodična merenja po stalnoj mreži mernih tačaka omogućavaju da se proučava zakonomernost razvoja magnetskog polja Zemlje. Određenim merenjima se dobijaju podaci na osnovu kojih se proučavaju i geoamgnetske pojave koje prethode zemljotresu.

Ovom prezentacijom pokušaćemo da Vas upoznamo sa radom Geomagnetskog zavoda, sa geomagnetizmom, sa geofizikom i fizičkim procesima koji se dešavaju u Zemlji i oko nje. Prikazaćemo vam savremene procese geofizičkih istraživanja i njihove primene u nauci i privredi. Upoznaćemo Vas sa našim istraživačima.

 

Promenjen status Geomagnetskog zavoda

Skupština Republike Srbije je 15.05.2007.god. usvojila Zakon o Ministarstvima u kome je u članovima 28 i 41 regulisan status Geomagnetskog zavoda kao Posebne organizacije. Oblast delovanja Geomagnetskog zavoda definisan je u članu 41, koji glasi:

Član 41

Geomagnetski zavod obavlja stručne poslove iz oblasti geomagnetizma i aeronomije koji se odnose na: proučavanje prostornih i vremenskih karakteristika električnog, magnetskog i elektromagnetskog polja Zemlje praćenje vremenske varijacije tih polja i proučavanje njihovih uzroka; praćenje i proučavanje stanja i procesa u magnetosferi i jonosferi i izrade jonosferske prognoze, proučavanje prostiranja elektromagnetskih talasa, utvrđivanje električnih parametara zemlje i izrada odgovarajućih karata, proučavanje permanentnog magnetskog polja Zemlje, utvrđivanje njegove regionalne konfiguracije i izrada i izdavanje odgovarajućih geomagnetskih karata; proučavanje zakonomernosti razvoja magnetskog polja Zemlje i geomagnetskih pojava koje predhode zemljotresu; proučavanje uticaja geomagnetskog polja na žive organizme; uspostavljanje, održavanje i merenje osnovnoj mreži geomagnetskih tačaka i sekularnim stanicama, detaljna merenja, kao i merenja na aerodromima i drugim lokacijama i izrada odgovarajućih temackih karata, vršenje kalibracije instrumenata i uređaja, kao i druge poslove određene zakonom.

Geomagnetski zavod ima svojstvo pravnog lica

Vesti

Prognoza geomagnetske
aktivnosti